รายละเอียด

ราคาหลักสูตรที่ 8     เปิดสอนระบบสายไฟฟ้ารถยนต์   Mercedes-BenZ ตั้งแต่ปี  1995-2008 รุ่น A-Calss 168-169-B-class 245-190(201) C-Class (202-203-204) E-Class(124) ปี93-95 E-Class(201-211) S-Class(220)-SLK (170-171) สอนระบบไฟฟ้าตัวถัง-ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์-ไฟฟ้าระบบเกียร์-ระบบเบรค ABS-สอนการอ่านวงจร-ไส่สายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าในกล่อง ECUสอนการเปลี่ยนสายไฟฟ้าทั้งคันสอนการใช้เครื่องมือระบบเดิมๆ        ระยะเวลา 1 ปี

Visitors: 575,141