หลักสูตรที่ 18

หลักสูตรที่ 18 NEW!! ปี   1990-2015 IMMO KEY PROGRAMMING   เปิดสอนระบบกุญแจอีโมของ    FORD-BMW-VOLVO-BENZ--VW-AUDI-   อื่นๆอีกมากมาย  เปิดสอนการใช้เครื่องเพิ่มดอกกุญแจ-กุญแจหาย-ทำการโปรแกรมใหม่ในกล่อง สอนแบบการใช้เครื่องมือทุกรุ่น และการเขียนที่คอกุญแจ/ที่กล่อง ECU /คันเกียร์    โ  ดย .ประวิทย์ ศิริกานต์        
Visitors: 575,141