หลักสูตรที่ 20

เปิดหลักสูตรที่ 21       เปิดสอนการวายสายไฟเครื่องยนต์ รถบรรทุก   HINO   ระบบคอมมอลเรล    HINO 300-500-700 HINO P11/K13/F17 - E13C VNT-VGT-JO4-J07E-J08E-TI -W04D   


Visitors: 575,141