เกี่ยวกับเรา

ประธานที่ปรึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดไวริ่งออโต้คาร์

พลเรือตรี วรวิทย์  รังสรรค์สวัสดิ์ ตำแหน่ง (ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ)

นาวาโท ขจรยศ  ปุ่นศิริ  ที่ปรึกษา หจก.ไวริ่งออโต้คาร์

บริษัท จดทะเบียน หจก.ไวริ่งออโต้คาร์ โดย   (หจก.ศักรินทร์ การบัญชี )

  อาจารย์  วิเชียร  โชติรัตนเดชเดชโช  อาจารย์ที่ปรึกษา  จบมาจากพระ จอมเกล้า (ปริญญาตรี)                      

  อาจารย์ ที่ปรึกษา  บุญเจิด  นิ่มปลื้ม  (อาจารย์ BJ) ด้านกล่องแปลงต่างๆ(ปริญญาโท)

                                                        อาจารย์ ไพฑูน  ศรีสวัสดิ์  อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์สอนไฟฟ้ารถยนต์  ECM-TCM-ECT-ECU  เดินสายไฟในรถยนต์รถยุโรปและญี่ปุ่น และทำงานระบบสายไฟรถยนต์อยู่ในประเทศอังกฤษ 10 ปี (ปริญญาโท)  

                                                             อาจารย์ ปรีชา แก้วกุศลบารมี  อาจารย์ สอนปฎิบัติระบบสายไฟฟ้ารถยนต์-ไดนาโม-ไดสตาร์-ไฟเลี้ยวหน้า-ไฟตา-ไฟ เบรค-ตัวถังทั้งหมด ระบบรถปีเก่า 1985-1990  และเดินสายไฟตัวถังรถยนต์ประสบการณ์30ปี

   นาง วริศรา  แก้วมณี  ฝ่ายการเงิน/บัญชี  ติดต่อการเงิน

                                          นางสาว จุฑาทิตย์  แก้วมณี  (ปริญญาโท) ฝ่ายวิชาการ/ข้อมูลโปรแกรมจากประเทศ

คุณ จรัญ แก้วมณี ฝ่ายเทคนิคยานยนต์ จบมาจากเทคนิคสัตหีบ

  คุณ สมภพ  เรณูสวัสดิ์  ที่ปรึกษาด้านโปรแกรมเครื่องมือ (ปริญญาตรี)

คุณ ณัฐวุฒิ  แก้วมณี อาจารย์ที่ปรึกษา จบมาจากมหาลัยศรีปทุม (ปริญญาตรี)

 

Visitors: 575,141