หลักสูตรที่ 21

เปิดหลักสูตรที่ 21       เปิดสอนการวายสายไฟเครื่องยนต์ รถบรรทุก   HINO   ระบบคอมมอลเรล    HINO 300-500-700 HINO P11/K13/F17 - E13C VNT-VGT-JO4-J07E-J08E-TI -W04D   ราคา  200,000 บาท
Visitors: 575,141