หลักสูตรที่ 24

ปิดหลักสูตรที่  24 เปิดสอนการวายสายไฟเครื่องยนต์  รถบรรทุก  NISSAN  ระบบคอมมอนเรล GE13 

Visitors: 574,276